Τακτικός Καθαρισμός υποκαταστήματος της Alpha Bank

Τακτικός Καθαρισμός υποκαταστήματος της Alpha Bank

Η fronteasy ανέλαβε τον τακτικό καθαρισμό υποκαταστήματος της Alpha Bank στην Ανατολική Θεσσαλονίκη.