Αφαίρεση Grafiti από το Ε. Τ. Α. Α. Μηχανικών Θεσσαλονίκης

Αφαίρεση Grafiti από το Ε. Τ. Α. Α. Μηχανικών Θεσσαλονίκης

Η fronteasy ανέλαβε την αφαίρεση grafiti & την καθαριότητα της εισόδου του Ε.Τ.Α.Α. – Τομέα Μηχανικών στην Θεσσαλονίκη με πλήρη επιτυχία.

Leave a Reply

Your email address will not be published.