Πιστοποιημένος Επαγγελματίας Καθαριστής στην fronteasy

Πιστοποιημένος Επαγγελματίας Καθαριστής στην fronteasy

Ο Γενικός Διευθυντής της fronteasy  παρακολούθησε το σεμινάριο του Επαγγελματία Καθαριστή

Έδωσε τις απαραίτητες εξετάσεις για να πιστοποιηθεί ως Επαγγελματίας Καθαριστής.