Πιστοποιημένος Επαγγελματίας Καθαριστής στην fronteasy

Πιστοποιημένος Επαγγελματίας Καθαριστής στην fronteasy

Ο Γενικός Διευθυντής της fronteasy (Καρέζης Κωνσταντίνος) παρακολούθησε το σεμινάριο του Επαγγελματία Καθαριστή καθώς έδωσε τις απαραίτητες εξετάσεις για να πιστοποιηθεί ως Επαγγελματίας Καθαριστής.