Τακτικός Καθαρισμός Υποκαταστήματος του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου

Τακτικός Καθαρισμός Υποκαταστήματος του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου

Η fronteasy ανέλαβε τον τακτικό καθαρισμό υποκαταστήματος του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου στην Ανατολική Θεσσαλονίκη.

Leave a Reply

Your email address will not be published.