Καθαρισμός Σκαφών

Αναλαμβάνουμε :

  • Καθαρισμός Εξωτερικών Επιφανειών
  • Καθαρισμός Εσωτερικών Επιφανειών
  • Καθαρισμός Μοκέτας & Στρώματα
  • Καθαρισμός Χώρου Υγιεινής
  • Καθαρισμός Κουζίνας