Καθαρισμός Νοσοκομειακών Μονάδων

Αρχική / Καθαρισμός Νοσοκομειακών Μονάδων
  • Αρχικός Καθαρισμός, για να λειτουργήσει άμεσα ο χώρος

 

  • Γενικός Καθαρισμός, για ολοκληρωμένη καθαριότητα

 

  • Καθημερινός Καθαρισμός, για την συντήρηση

 

  • Περιοδικός Καθαρισμός, για ειδικές περιπτώσεις