Καθαρισμός Αεροσκαφών

Αναλαμβάνουμε :

  • Καθαρισμός Εσωτερικών Επιφανειών
  • Καθαρισμός Μοκέτας (με ειδική σκούπα συμβατή με το ρεύμα των αεροσκαφών)
  • Καθαρισμός Καθισμάτων
  • Καθαρισμός Τουαλέτας
  • Καθαρισμός Κουζίνας