Είσπραξη Κοινοχρήστων

Αρχική / Είσπραξη Κοινοχρήστων
  • Παρακολούθηση των Εσόδων και Εξόδων των Διαμερισμάτων με ενημέρωση των Ενοίκων & Ιδιοκτητών

 

  • Παρακολούθηση των Εσόδων και Εξόδων της Πολυκατοικίας με ενημέρωση του Διαχειριστή

 

  • Ενημέρωση Ενοίκων και Διαχειριστή για την ημέρα και ώρα πληρωμής μέσω Sms ή E-mail

 

  • Ενημέρωση Διαχειριστή για την ημέρα και ώρα παράδοσης των χρημάτων από την Είσπραξη των Κοινοχρήστων

 

  • Αναλυτική Κατάσταση Εισπραχθέντων