Διαχείριση Πολυκατοικιών

Αρχική / Διαχείριση Πολυκατοικιών

 

 

  • Καταγραφή Ενδείξεων Θέρμανσης ανά Διαμέρισμα

 

  • Τήρηση Βιβλίων Εσόδων-Εξόδων Πολυκατοικίας

 

  • Πληρωμές σε Δ.Ε.Κ.Ο. (Δ.Ε.Η., …..)

 

  • Πληρωμές σε Τρίτους ( Ασανσέρ, Καθαριότητα, ….)

 

  • Παρακολούθηση Στάθμης Πετρελαίου

 

  • Προμήθεια Πετρελαίου (πάντα σε συνεννόηση με τον εκπρόσωπο της πολυκατοικίας)

 

  • Έλεγχος Παραλαβής Πετρελαίου