Διαχείριση Aποθεματικού

Αρχική / Διαχείριση Aποθεματικού
  • Ενημέρωση των ιδιοκτητών για το υπόλοιπο του αποθεματικού.

 

  • Ενημέρωση των ιδιοκτητών για οποιαδήποτε κίνηση αποθεματικού.