Διαχείριση Aποθεματικού

  • Ενημέρωση των ιδιοκτητών για το υπόλοιπο του αποθεματικού.
  • Ενημέρωση των ιδιοκτητών για οποιαδήποτε κίνηση αποθεματικού.